Risicoanalyse | Beheersplan | Legionella | BRL6010

De dienstverlening van Aqualogic BV wordt uitgevoerd binnen het wettelijk kader. Hieronder staan de wet- en regelgeving, richtlijnen en normeringen welke van toepassing op de werkzaamheden uitgevoerd in Nederland afhankelijk van de installatie en gebruiker(s).

 • Drinkwaterwet & drinkwaterbesluit

 • BRL6010

 • BRL14010

 • NEN1006

 • NEN6265

 • Waterwerkbladen

 • ISSO 55 serie

 • Besluit hygiene en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden

 • Wet milieubeheer

 • Arbo beleidsregel (art. 4.87)

 • Arbo Informatie Legionella (AI-32)

 • Wet Publieke Gezondheid

Aqualogic B.V., uw partner in alle zaken die uw watervoorziening aangaan.


 

copyright 2014 Aqualogic BV | info@aqualogicbv.nl